Μαθησιακές δυσκολίες

» Χρήσιμα άρθρα » Μαθησιακές δυσκολίες

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  (Εντοπισμός και πρόληψη)

 

 

 

 

Ο όρος «μαθησιακή δυσκολία»  χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να μάθει

Μάθηση : η απόκτηση γνώσεων

Δυσκολία: η μειωμένη ικανότητα

      Ένας ορισμός…  "οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτωνΟι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής"(Hammill, 1990).

Γενικότερα, ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες», όταν τίθεται ως διάγνωση, είναι πολυσήμαντος, σε αντίθεση με τους ιατρικούς όρους «ανεμοβλογιά» ή «παραμαγούλες». Οι δυο αυτές νόσοι υποδηλώνουν μια μοναδική γνωστή αιτία με προβλέψιμο αριθμό συμπτωμάτων. Αντίθετα, ΜΔ είναι ένας ευρύς όρος, ο οποίος καλύπτει πολλές πιθανές αιτίες, συμπτώματα, θεραπείες και αποτελέσματα. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν ένα μοναδικό, ξεχωριστό μαθησιακό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει λίγο τη ζωή τους, ενώ άλλοι παρουσιάζουν διάφορες Μαθησιακές Δυσκολίες που αλληλεπικαλύπτονται. Αυτό συμβαίνει μερικώς, επειδή οι δυσκολίες αυτές μπορούν να παρουσιασθούν με πάρα πολλές μορφές και έτσι είναι δύσκολο να γίνει η διάγνωση ή να εντοπισθούν ακριβώς οι αιτίες.

Γενικά οι Μαθησιακές Δυσκολίες χωρίζονται σε

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 

Δυσκολία σε συγκεκριμένα πεδία μάθησης όπως: ανάγνωση, ορθογραφία, μαθηματικά.

 

Προκύπτουν από αισθητηριακές βλάβες, ανεπαρκής διδασκαλία, συναισθηματικές δυσκολίες, φτωχό περιβάλλον

 

Χαμηλό νοητικό δυναμικό. Δυσκολία σε όλο το φάσμα της μαθησιακής διαδικασίας όχι μόνο της σχολικής αλλά και της  καθημερινής ζωής

                             

                 

 

                   ΜΥΘΟΙ                                                ΑΛΗΘΕΙΕΣ

  •  Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή νοημοσύνη

 

 

 

  •  Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ΔΕΝ μπορούν να μάθουν

 

   • Οι μαθησιακές δυσκολίες θεραπεύονται
  •       Για να χαρακτηριστεί ένα άτομο με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει  κανονικό ή υψηλό δείκτη νοημοσύνης


  • Μπορούν να μάθουν και να φτάσουν  σε επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών. Η διαφορά τους είναι ότι μπορούν να μάθουν κυρίως μέσα από εναλλακτικές διδακτικές διαδικασίες  • εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία όμως δεν θεραπεύονται ποτέ

 

 

              ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

§  Δυσκολίες στην αντίληψη και επεξεργασία οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων

§  Στη μνήμη

§  Στην προσοχή

§  Μεταγνωστική ικανότητα

§  Δυσκολίες χώρο χρονικού προσανατολισμού

§  Κίνητρα –επανειλημμένες αποτυχίες

§  Συμπεριφορά-διασπαστικότητα, παραβατικότητα

§  Συναισθηματική ανάπτυξη-αυξημένο άγχος, χαμηλά αυτοεκτίμηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μαθησιακά learning disabilities dyslexia μαθησιακές δυσκολίες
 

 

 
Copyright © 2012 - peripsixis.gr