δυσαναγνωσία

» Χρήσιμα άρθρα » Μαθησιακές δυσκολίες » δυσαναγνωσία

Δυσαναγνωσία       

 Δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν το γράμμα σύμβολο, να συνδυάσουν τα γράμματα ή να κατανοήσουν τη σημασία των λέξεων. Έχουν σημαντικό έλλειμμα στη φωνολογική επεξεργασία κάτι που τα δυσκολεύει να κατακτήσουν την αλφαβητική αρχή κ να κατακτήσουν την αποκωδικοποίηση. Eπηρεάζεται η ευχέρεια κ η κατανόηση κειμένου

Αποκωδικοποίηση

Ευχέρεια

Κατανόηση

έχουν σημαντικό έλλειμμα στη φωνολογική επεξεργασία

 

η ικανότητα ανάγνωσης λέξεων με ακρίβεια, έκφραση κ προσωδία

 

Κατανόηση κειμένου

 

Δυσκολία στην Αποκωδικοποίηση

Σημάδια

ü Διαβάζει αργά κ δυσκολεύεται

ü Στηρίζεται στη γράμμα-γράμμα επεξεργασία

ü Κάνει συχνά αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις, παραλείψεις

ü Αντικαθιστά παρόμοιες φωνητικά λέξεις-δένω/μένω

ü Περιορισμένο οπτικό λεξιλόγιο π.χ είναι

 

Δυσκολία στην ευχέρεια

Σημάδια

ü Διαβάζει με δυσκολία κ αργά

ü Σταματά συχνά για να προφέρει μία λέξη συλλαβιστά

ü Επαναλαμβάνει μέρη του κειμένου για να κατανοήσει

ü Αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης των λέξεων

Δυσκολίες  στην   αναγνωστική   κατανόηση
Σημάδια

ü Δυσκολεύεται στην κατανόηση πληροφοριών

ü Δυσκολία στην εξαγωγή συμπεράσματος

ü Δεν διακρίνει σημαντικές από ασήμαντες πληροφορίες

ü δυσκολεύεται να εντοπίσει την κεντρική ιδέα

ü Αδυνατεί να σχηματίσει προβλέψεις κ υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο

ü Αδυνατεί να συσχετίσει τη νέα γνώση με την ήδη υπάρχουσα

ü Δυσορθογραφία

ü Εκδηλώνεται με ασυνήθιστα επίμονη δυσκολία στην απόκτηση μόνο της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή ενώ η ικανότητα για ανάγνωση έχει φτάσει στο αναμενόμενο επίπεδο βάσει της ηλικίας.

 

 

 

δυσλεξία δυσαναγνωσία
 

 

 
Copyright © 2012 - peripsixis.gr